Urbanisticko - krajinářské řešení

Celý areál Hlavní pláže je členěný na několik navazujících, zároveň samostatně realizovatelných celků.


1. Pobřežní promenáda

Pobřežní promenáda je jedním z hlavních koncepčních motivů návrhu Hlavní pláže. Je podélnou linií vedoucí celým areálem od východ na západ a kopíruje konkávní tvar zátoky. Zároveň je páteří, na níž jsou zavěšené jednotlivé funkční plochy, objekty a příčná osa nového zadního vstupu. Návrh počítá s prodloužením promenády na západní straně a její ukončení u nového objektu před vyhlídkovou terasou. Výhledově se předpokládá rekonstrukce s re-designem, který bude kromě výměny povrhu za ušlechtilejší zahrnovat její lokální rozšíření, realizaci sedacích zídek namísto současných zábradlí, realizaci terénních propojovacích schodišť, instalaci mobiliáře a venkovního osvětlení.

19. Lesopark

Součástí oploceného pozemku je les, který se však rozprostírá v celém pásu mezi železnicí a pláží, tedy i mimo areál. Na území pláže je lesem pokrytý terénní ostroh a jeho svahy. V současnosti je les do areálu zapojen prostorově, ale není zapojen funkčně. Záměrem studie je jeho koncepční spojení a využití ve formě lesoparku s různorodou náplní. Jednak k rozšíření možností pro funkční využití (vycházky, vyhlídky, posezení, herní prvky, relaxace ve stínu), také jako odkrytí a zviditelnění přírodní romantické podstaty areálu (tvar terénu, skály, kamenné útvary, přírodní amfiteátr).

Proto je navrženo smysluplné propojení lesoparku se zbytkem areálu. Obslužná komunikace na hřbetu šíje bude zpřístupněna návštěvníkům a pro zásobování bude vyhrazen čas mino návštěvní hodiny. Komunikace bude přes promenádu zokružněna pomocí obnovení zaniklé cesty, která klesá ze svahu šíle směrem na severozápad do prostoru před hlavním objektem (resp. objektem zdravotníka). Cesta na vrcholu šíje totiž umožňuje skrze kmeny borovic krásné výhledy na obě strany. Na východ na Máchovu zátoku, jacht klub a přístav. A na západ na pláž a vodní hladinu. Ostroh bude dále zpřístupněn pomocí dvojice schodišť, které jsou součástí přírodního amfiteátru.

V samotném lesoparku pak budou umístěny prvky jako altány a herní prvky, které budou cílem návštěv. Jeden altán je umístěn symbolicky na nejvyšším místě celého areálu a druhý na opačné straně ostrohu na vyhlídce nad přístavištěm. Podél cesty budou umístěny herní prvky pro větší děti i dospělé z kmenu a provazů, tzv. robinzonáda

20. Písečná pláž

Písečná pláž je hlavním motivem celého areálu. Pláž je víceméně otevřená, pouze v západní části při promenádě je několik skupin stromů. Návrh předpokládá pouze její údržbu a péči o současný stav. V prostoru pláže se záměrně nepředpokládá žádné vybavení. Lavičky a ostatní mobiliář bude umístěn až na pobřežní promenády.

Vytvořte si webové stránky zdarma!