Analýza současného stavu

Přírodní rámec

Poloostrov Klůček Pláž Klůček leží na severozápadním břehu jezera na oválném výběžku, jež zasahuje z jihovýchodu do vodní plochy a určuje tvar jeho jižního břehu. S malou nadsázkou je možné tento výběžek nazvat poloostrovem. Má kopcovitý reliéf s těžištěm ve vrcholu Klůček 289 m n. m., který dává název i celému místu. Poloostrov Klůčku je pokrytý lesním borovým a smíšeným porostem.

Areál pláže

Pláž Klůček je samotnou esencí Máchova jezera, nalezneme zde to nejlepší - jezero, písek a bory.

Prostor vlastní pláže na Klůčku je mimořádně romantické místo, jehož charakter určuje odlehlá poloha bez automobilové dopravy, orámování hustým borovým lesem a krásná písčitá pláž. Areál pláže o velikosti 2,7 ha je oplocený ocelovým plotem se dvěma vstupy na západní a východní straně.

Funkční využití

V současnosti je pláž využívána k rekreaci a příležitostnému pořádání kulturních akcí (hudebních festivalů Mácháč Forever a Zadarmofest). V sezóně je také otevřená půjčovna lodí a umožněno stanování na břehu. Jako zázemí areálu slouží hlavní objekt, jež zahrnuje hygienické zařízení, prostory správce, sklad a provozovnu občerstvení. V blízkosti hlavního objektu je ještě kiosek s občerstvením. V jihozápadní části jsou rezidua dříve upravených sportovních ploch.

Problémy a potenciály

Největším potenciálem pláží na Klůčku je bezpochyby silný přírodní romantický rámec, jež poskytuje alternativu k rušné a do krajnosti komerčně využité Hlavní pláži. Též vlastní krásná písečná pláž, jež se do vody svažuje směrem na severozápad, částečně stíněná solitéry i skupinami borovic. Odtud se také skýtá mimořádně krásný pohled na vodní hladinu a protější břeh jezera přes písečnou pláž a kmeny borovic.

Další zatím skrytý potenciál se skrývá v části lesního porostu bez zeleného podrostu, jež navazuje na písečnou pláž v další linii. Dále také srovnané plochy zaniklých sportovišť.

Za oplocením vlastního areálu pláže je pak velmi obohacující přístaviště parníku a tzv. Valdštejnská plovárna.

Problematický je však fyzický a morální stav objektů zázemí, tedy hlavního objektu, kiosku a půjčovny lodiček. Tyto stavby jsou již zastaralé a také nevyužívají naplno potenciál svojí polohy a orientace.

Další problémy souvisejí s oplocením. Areál je z pochopitelných důvodů oplocený, avšak oplocení se v místech vstupů (pokladen) příliš přibližuje přístupovým pěšinám a vede podél nich, což zbytečně oslabuje romantický charakter místa. Stav pokladen je podobně jako ostatního nemovitého zařízení zastaralý a pro obsluhu prostorově nedostatečný.

Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy jsou podrobně popsané a vyznačené na samostatném výkresu D2.4 - majetkoprávní vztahy. Areál pláže na Klůčku leží na pozemku v majetku města Doksy. Hlavní budova, kiosek a půjčovna lodiček však mají jiné majitele.

Dopravní infrastruktura

Automobilová doprava

Pro automobilovou dopravu je pláž na přístupná z města z ulice Ke Klůčku, která vede do kempu po zpevněných lesních cestách na dvou místech. Jednak z jihu, kde cesta ústí nad hlavní budovou u servisního vjezdu. A dále pak ze západu, kde cesta končí u zadní pokladny. Cesty se používají pouze pro obsluhu.

Parkování

V areálu absentuje organizované parkoviště pro obsluhu pláží. Dnes se parkuje divoce při zpevněných cestách. Parkování návštěvníků není možné.

Pěší a cyklistická doprava

Pro pěší a cyklisty je areál velice dobře přístupný. Nejdůležitější přístup je přes lávku lesní stezkou k hlavnímu vstupu na jižní straně. Z tohoto směru je pláž na Klůčku propojená s Hlavní pláží a také s vlakovým nádražím, potažmo s hlavním parkovištěm P1. Zadní pokladna je pro pěší přístupná přes kemp lesní cestou podél severozápadního břehu poloostrova. V areálu není vyhrazené parkování pro bicykly.

Vlaková a autobusová doprava

Vlakové nádraží je od hlavního vstupu do areálu vzdálené necelý 1 km. V podobné vzdálenosti jsou také zastávky autobusové dopravy - Doksy, žel.st. 'Praha, Česká Lípa, Mimoň, Mladá Boleslav, Liberec) a také Doksy, Lipové nám. (Mimoň, Praha, Liberec).

Lodní doprava

Vně oplocení areálu na severním břehu poloostrova je Přístaviště vyhlídkových lodí provozovaných Regatou.

Technická infrastruktura

Likvidace odpadních vod je řešena pomocí vyvážené jímky.

Areál je zásobovaný vodou z vrtané studny za hlavní budovou, voda není pitná.

V hlavním objektu je ukončeno vedení nízkého napětí.

Současné kapacity pláže Klůček

rozloha areálu                          27 615 m2
kapacita pohostinství               24 + 84 = 108 hostů
půjčovna lodiček                      cca 20
sportovní plochy                       360 m2 + 225 m2
toalety M+Ž                                7
potřeba parkování obsluhy      cca 8 stání

Vytvořte si webové stránky zdarma!