(A) Vyhlídkové molo

2. Vyhlídkové molo

Vyhlídkové molo s nově navrženou pergolovou stavbou (baru - občerstvení) kompozičně a prostorově ukončuje nejen promenádu, ale celý areál pláže. Řešení akcentuje osobitou atmosféru "na konci" v klidové poloze vhodné pro návštěvníky s dětmi. Na jihovýchodní straně vystavěná podstata mola plynule přechází v malou "vlastní" pláž, která dotváří ojedinělou náladu místa.

Před vlastní realizací nového záměru bude provedena demolice, resp. demontáž původního objektu občerstvení, tobogánu, dětského hřiště a oplocení. Obnovení provozu půjčovny šlapadel se v návrhu nepředpokládá. Půjčovna bude nově pouze na východní straně areálu, kde je navržena její rekonstrukce a navýšení současné kapacity.

Nový objekt občerstvení bude mít formu lehké pergolové stavby jejíž jednotlivá pole budou buď uzavřená a budou sloužit pro zázemí, nebo budou otevřená a budou sloužit jako stinné pergoly - terasy pro hosty. Míní se také, že stavba bude zahrnovat veřejné toalety pro tuto část areálu a zázemí (sklad) pro víceúčelový park.

Vlastní stavba původního mola se bude rekonstruovat vč. výrazných prvků zábradlí.

3. Party molo

Party molo tvoří prostorový architektonický celek s vyhlídkovým molem. Návrh se snaží plně zužitkovat jedinečnosti místa, a tak na rozdíl od současného stavu navrhuje stavbu baru v centrální poloze, čímž uvolňuje všechny strany k panoramatické vyhlídce hostů. S tím také koresponduje návrh objektu, který potrhuje centrální polohu tvarem geometrického oválu a barovým pultem po celém obvodu. V prostorovém uspořádání je party molo s barem zapojené do prostoru víceúčelového parku, resp. je v prostorovém vztahu s pódiem. Předpokládá se také , že bude občerstvovacím zázemím propořádané kulturní a společenské akce. Původní stavba mola se plánuje rekonstruovat vč. původních výrazných prvků zábradlí.

Před realizací nového záměru bude provedena demolice původního objektu baru a navazujícího oplocení.

4. Víceúčelový park

Na západní straně v koncové a klidové poloze, v návaznosti na mola je na místě sporadicky využívané zelené plochy navržen víceúčelový park. Ten bude v koupací sezóně složit jako alternativní zelená stíněná pláž. A dále jako plocha pro konání kulturních a společenských akcí (koncerty, divadlo, otevírání pláže, dětské dny a jiné události).

Plocha parku bude tvořena udržovaným sečeným a zavlažovaným trávníkem. Stromy s výše posazenou korunou budou vysázené v malých skupinách a jako solitéry a směrem k vodní hladině budou řidší.

Pódium umístěné v severní části parku, tak že prostor za ním poskytuje dostatek místa pro zákulisí (backstage). Plocha před pódiem umožní pořádání akcí pro více než 2 500 diváků.

Předpokládá se také dobré využití parku mimo sezónu. Okrajová část parku bude osazena místy pro grilování. Rovné zelené plochy budou sloužit hrám a sportu i mimo hlavní sezónu.

5. Vodní schody

Protože v místě parku, resp. zelené pláže již není plynulá písečná pláž, ale promenáda je asi 60 cm přímo nad vodní hladinou, je pohodlný přístup do vody navržen pomocí terénních vodních schodů. Ty jsou navržené v délce 30 m podél promenády, a kromě pozvolného bezpečného schodiště obsahují sedací pobytové stupně. Na vodní schody přímo navazuje ohraničená zóna pro neplavce s upravenou hloubkou vody. Na vodní schody navazuje bezbariérová rampa pro vstup do vody pro imobilní návštěvníky. Provedení se předpokládá z betonových prefabrikovaných broušených dílců s protiskluzným povrchem.

6. Sportoviště

V návaznosti na prostorovém propojení navazuje na park plocha sportoviště, která zahrnuje tři hřiště na beach volejbal s tribunou a zázemím. Za tribunou je venkovní workout. Na zadní straně tribuny bude realizována cvičná lezecká stěna.

Stavba tribuny pro 320 diváků koncepčně prostorově navazuje na linii objektů zázemí a služeb, které jsou z hlediska konceptu umístěné v druhém plánu. Z tribuny je kromě pohledu na sportoviště krásný výhled na vodní plochu jezera a vrch Borný. Tribuna je z boku částečně nasypána terénním valem, aby se lépe zapojila do navazujícího parku. Val může sloužit k alternativnímu posezení a pohledu na park a dění v něm s průhledem až na jeviště. Do prostoru pod tribunou je situováno zázemí pro sportovce a rozhodčí, jako šatny, umývárny, toalety a sklad sportovního nářadí, vybavení apod.

Tři hřiště pro beach volejbal mají rozměry 14/24 m a mají parametry pro soutěžní tuzemská utkání. Studie prověřila různé varianty uspořádání, počtu a velikosti hřišť. Vybraná varianta je jednak dostatečně kapacitní, ale též dobře integrována do areálu pláže jako celku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!