(D) Zelená pláž

14. Zelená pláž

Na západní straně za vstupem do areálu se mezi břehem jezera a Pobřežní promenádou nachází úzký pruh pláže stíněný skupinami stromů, někde s horším přístupem do vody. Místo je navíc "rušené" provozem nafukovacích vodních atrakcí. I přes jisté handicapy je i v současnosti místo vyhledávané, a to zejména díky stínu.

Studie navrhuje krajinářskou úpravu pláže ve formě jejího zatravnění a vyrovnání svažitosti pomocí několika terénních zídek, které architektonicky navazují na původní úpravu. Tím vzniknou příjemné přírodní lavice ve stínu skupin stromů k ležení a sezení, navíc velmi blízko vody. Tato travnatá pláž bude spolu se zelenou pláží na druhé straně areálu alternativou k hlavní slunné písečné pláži.

15. Vstupní prostranství a půjčovna lodiček

Vstupní prostranství na západní straně - vstup západ je navrženo upravit tak, aby dimenzí lépe odpovídalo zátěži v hlavní koupací sezóně. V současnosti je plocha poddimenzovaná a je potřeba ji uvolnit. Nové řešení navíc lépe a atraktivně zapojí půjčovnu lodiček, a to jak do prostoru vlastního vstupu, tak do areálu jako celku.

Za bránou je navrženo rozšířit zpevněnou plochu, která bude architektonicky a urbanisticky navazovat na plochu před ní a umožní rozptýlení návštěvníků za turnikety. Rozšířená plocha také umožní pomocí terénního schodiště přímo zpřístupnit půjčovnu lodiček.

Půjčovna lodiček se v návrhu uvažuje na stejném místě, ale nová. Návrh předpokládá půjčovnu centralizovanou pouze na tomto místě s o něco větší kapacitou než ta současná, protože nahradí rušenou půjčovnu na západní straně pláže.

Návrh také pracuje s otevřením průhledu na mola půjčovny, které jsou dnes zarostlé pobřežní zelení. Tím se kromě prostorového působení zlepší také komerční potenciál a z celku vstupního prostranství a půjčovny se tak straně důstojná a přitažlivá "brána" do areálu.

16. Bary

Nedaleko za vstupem západ v návaznosti na Pobřežní promenádu a zelenou pláž je umístěn podélný objekt s řadou nájemných barů a občerstvení. Jedná se o soukromou stavbu na soukromém pozemku, která je však za zenitem fyzického i morálního opotřebení a z hlediska svého působení ponižuje celkový dojem z areálu, a to nejen stavem stavby, ale i formou prezentace reklamy. Jednání o vizi a pojetí tohoto místa mohou kvůli majetkoprávním poměrům trvat déle, a tak je návrh koncipován tak, že ponechání současného stavu po nějakou dobu nenaruší celkový koncept.

Nově je však objekt navržen tak, že mnohem lépe využívá potenciál svého umístění a zároveň je na rozdíl od současné stavby citlivý vůči nejbližšímu přírodnímu kontextu - skalky na severní straně a přírodnímu amfiteátru na svahu terénního ostruhu na straně protější.

Z funkčního hlediska se předpokládá stejné využití, a to i s ohledem na současný stav, který může trvat. Objekt bude tedy obsahovat samostatné nájemné "jednotky" provozoven plážových barů. Počítá se sem také s přesunutím veřejných toalet ze samostatného objektu v blízkosti. Ten pak bude zbourán. Stavba může být částečně patrová s terasou na střeše přístupnou z komunikace na hřebenu šíje a tím pomoci se zapojením lesa pro funkci lesoparku. Zásobování se předpokládá zachovat současné, tedy odbočkou z obslužné komunikace do zadní části.

Vytvořte si webové stránky zdarma!