(E) Přístaviště lodí

17. Nábřeží

Prostranství nábřeží s přístavištěm je sice mimo vlastní areál Hlavní pláže, ve skutečnosti je však pomyslnou "bránou" při vstupu ze západní strany. Jedná se o místo s velmi silnou, částečně původní atmosférou. Díky přístavišti výletních lodí, loděnici a Yacht clubu je jedním z ikonických motivů Máchova jezera.

V současnosti však naplno nevyužívá svůj potenciál v situaci, kontaktu s vodou, výhledy a přitažlivosti přístavu.

Návrh počítá s velkorysejším a atraktivnějším pojetím, která se bude více blížit nábřežnímu spíše městskému charakteru. Z prostoru budou odstraněny ohrádky a plůtky, bude vydlážděný velkoformátovou dlažbou. Dlážděná plocha půjde až na hranu voda a zprostředkuje přímý zážitek a kontakt s výletními parníky. Pobřežní zeleň bude proklestěna tak, aby se v podélné ose uvolnil průhled na Šroubený.

Prostranství bude osazené mobiliářem. V jeho těžišti bude umístěné umělecké dílo s "námořním" motivem.

V dalších fázích bude nezbytná úzká spolupráce s provozovatelem vyhlídkových plaveb Regatou Máchovo jezero, a. s.

18. Vstupní objekt

Na samém začátku prostoru nábřeží je v současnosti skupina objektů veřejných toalet, stánků se suvenýry a kiosku. Stavby leží na pozemku města, avšak mají soukromé majitele, jedná s o dočasné stavby. I zde platí že objekty jsou za hranicí morální i fyzické životnosti a studie uvažuje s jejich náhradou.

Principiálně návrh zhruba zachovává současný prostorový koncept. Nový objekt bude předsazený provozní budově. Mezi promenádou o stavbou trojúhelníkové dlážděné prostranství se zeleným ostrůvkem, které postupně přejde v nábřeží před loděnicí a přístavištěm.

Stavba bude členěna do modulů, ve kterých bude umístěné zázemí pro návštěvníky jako veřejné toalety, úschovny a pod a také prostory pro obchod a pohostinství. Studie tedy počítá se zachováním současných funkcí. V případě potřeby, díky modulovému řešení, může stavba směrem na jihozápad "růst", tedy mohou se přidávat další moduly....

21. Lesní promenáda

Lesní promenádou studie nazývá lesní cestu pro pěší, která vede od železničního přejezdu k přístavišti a déle do areálu Hlavní pláže. Cesta je nedávno vydlážděna zámkovou dlažbou a je v dobrém stavu. Návrh předpokládá její zachování, údržbu a postupné doplnění mobiliáře jako lavičky, přístřešky a tabule nového informačního systému.

Vytvořte si webové stránky zdarma!