Návrh řešení

Hlavní principy návrhu

Motto: Pláž Klůček je skutečnou esencí Máchova jezera, to nejlepší najdeme právě zde. Lokalita pláže Klůček je charakteristická liniemi přírodních přechodů.

Krásná písečná pláž se solitéry a skupinami borovic přechází v písečnou lesní pláž, ta pak v borový les bez podrostu, jež končí ve zdvihajícím se divokém lese se zeleným podrostem. Tyto linie přecházejí čitelně, avšak zároveň jemně a plynuje a jsou doprovázeny tvarem terénu, jež od pláže nejprve pomalu stoupá, aby se pak v partii lesa zvedl prudce a vytvořil chráněný prostor směrem k vodě.

I tato v současnosti velmi romantická a nedotčená pláž zahrnuje stopy lidského přizpůsobení v podobě staveb zázemí, komunikační sítě, technické infrastruktury a oplocení. Současné prostorové uspořádání docela dobře navazuje na přírodní uspořádání, a proto z něho vychází i návrh.

Koncept řešení pláže Klůček je postavený na maximálním ochraně a využití přírodního potenciálu místa, na geniu loci. Návrh plně respektuje jeho sílu a v zásadě pouze jemně nahrazuje a dotváří současný stav se záměrem uchránit jedinečnou atmosféru poloostrova i pláže.

Prostorové a funkční řešení

Prostorové uspořádání lokality navazuje na přírodní linie a ponechává jejich funkční využití nebo je doplňuje o nové funkce. Prostor je tedy uspořádaný v liniových zónách postupujících od vodní hladiny, přes břeh, písečné pláže, lesní pláže v divoký les s podrostem. Na rozhraní lesní pláže a lesa bez podrostu prochází areálem plážová stezka, které je ústřední komunikační osou a z ní jsou přístupné jednotlivé funkční plochy. Za plotem areálu pak stezka plynule navazuje na lesní pěšiny kolem poloostrova. V samotném centru areálu, v návaznosti na plážovou stezku je umístěna nová hlavní budova, která v sobě integruje zázemí, terasu a pohostinské služby. Borový les na západní straně bude nově doplněný o dřevěné paluby a lehátka, čímž bude rozšířena kapacita pláže i mino písečnou pláž do stinného místa, zároveň stále v blízkost vody. Na západní straně budou v lese bez podrostu rekonstruovány dvě původní travnaté sportovní plochy.

Vytvořte si webové stránky zdarma!