PRAVIDLA NA PLÁŽÍCH

Pláže v Doksech u Máchova jezera jsou veřejným místem, které patří k nejnavštěvovanějším místům v Čechách. Proto prosíme všechny návštěvníky a provozovatele o dodržování provozního a návštěvního řádu.


(aktualizováno dne 25. 6. 2021)

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ ONEMOCNĚNÍ COVID 19

Na některé služby poskytované v areálu přírodního koupaliště se mohou vztahovat podmínky pro prokázání bezinfekčnosti, dle mimořádných opatření MZ ČR.

Návštěvníci mohou být požádáni poskytovateli některých služeb o prokázání bezinfekčnosti jedním z těchto způsobů:

  • potvrzením o absolvování PCR testu ne starším 7 dnů,
  • potvrzením o absolvování antigenního testu (ve škole, v zaměstnání...) ne starším než 72 hodin,
  • potvrzením o prodělání nemoci COVID 19 (uplynula doba izolace a od prokázaného onemocnění neuplynulo více než 180 dnů),
  • potvrzením o provedeném očkování (od aplikace 1.dávky uplynulo více než 22 dní, v případě jednodávkového schématu více než 14 dní, ale méně než 9 měsíců).

K prokázání postačí čestné prohlášení o způsobu prokázání bezinfekčnosti. Všechny uvedené povinnosti se vztahují i na děti starší 6 let.

Aleš Zumr, správa pláže


Vytvořte si webové stránky zdarma!