Motto: Návrat k lázeňskému charakteru a přírodní romantice.

Hlavní principy návrhu jsou ve využití a posílení přírodního a kulturního rámce prostoru hlavní pláže. Z pohledu přírody jde o využití přírodního charakteru a prostorového uspořádání tvořeného tvarem zátoky a výrazným terénním ostrohem na východní straně.

Z hlediska kulturního jde pak zejména o nahrazení dosluhujících staveb zázemí a služeb a o návrat ke kultivovanému autentickému charakteru, jenž může čerpat inspiraci v romantické historii a lázeňské prvorepublikové slávě.

Vytvořte si webové stránky zdarma!