Návrh Řešení

Hlavní principy návrhu

Motto: Návrat k lázeňskému charakteru a přírodní romantice.

Hlavní principy návrhu jsou ve využití a posílení přírodního a kulturního rámce prostoru hlavní pláže.

Z pohledu přírody jde o využití přírodního charakteru a prostorového uspořádání tvořeného tvarem zátoky a výrazným terénním ostrohem na východní straně.

Z hlediska kulturního jde pak zejména o nahrazení dosluhujících staveb zázemí a služeb a o návrat ke kultivovanému autentickému charakteru, jenž může čerpat inspiraci v romantické historii a lázeňské prvorepublikové slávě.

Prostorové a funkční řešení

Prostorové řešení

Prostorové řešení primárně navazuje přírodní uspořádání - tvar zátoky a reliéf terénu a na kulturní stopu - zejména trasu promenády a polohu hlavního objektu.

Objekty zázemí a služeb jsou v návrhu situovány v linii kopírující tvar zátoky, jsou však umístěné do druhého prostorového plánu, a tudíž neruší volný prostor.

Areál je uspořádaný podél pobřežní promenády, která tvoří jeho páteř. Na ní jsou "zavěšené" veškeré prostory a funkční celky. Promenáda přímo zpřístupňuje veškeré dění. Návrh dále pracuje s novou příčnou osou, na níž je umístěn nový vstup. Tato osa protíná hlavní promenádu v její polovině a vyúsťuje na velkém mole běžícím nad hladinu jezera.

Funkční řešení

Návrh navazuje na současný stav a zachovává všechny dnešní funkce a dále je doplňuje nebo kultivuje. Mj. z důvodu rozšíření sezóny.

Po výstavbě nových objektů pro pohostinství se předpokládá zachování kapacit. Půjčovna lodiček a šlapadel bude mít po přestavbě větší kapacitu, ta nahradí kapacity zrušené půjčovnu v západní části. V novém hlavním objektu se opět počítá s hygienickým zázemím, sprchami, převlékacími kabinami a prostory pro zdravotnickou službu a pohostinské provozy. Předpokládá se realizace nových dětských hřišť na vhodnějších místech.

Na místě travnaté plochy na západní straně je navržen nový rekreační víceúčelový park, který bude sloužit jako travnatá pláž, plocha pro kulturní akce, sport a jiné parkové aktivity (např. grilování apod.)

Navrhuje se také zlepšení sportovního zázemí. V návaznosti na víceúčelový park, na místě současných hřišť je navržen nový beachvolejbalový areál s objektem tribuny a zázemím pro sportovce pod ní. Na její zadní straně je také navržena cvičná lezecká stěna a na prostranství za tribunou venkovní workout. Na navazujícím problematickém pozemku v majetku státu je navržené trávníkové hřiště na malou kopanou.

V zájmu zlepšení a rozšíření vybavení a prodloužení sezóny je na místě původního Strahováčku navržen objekt hotelu s restaurací a terasou. Objekt obohatí areál pláže o ubytovací funkci a na ní navázané možnosti (svatby, oslavy, teambuildingové akce, školení a mimosezónní pobytu seniorů a turistů). Také o restauraci, která doplní typ pohostinských služeb, jež jsou dnes zastoupeny pouze stánky občerstvení, kiosky, bary a pizzerií.
(edit: na základě připomínek byl návrh urbanistické studie v tomto místě pozměněn. Urbanistická studie nadále nepočítá s vybudování hotelu a parkovacích míst hotelu. Tento návrh nahrazuje nižší budova restaurace. Viz v nové verzi urbanistické studie, kterou si můžete stáhnout v záložce KE STAŽENÍ)

V areálu bude vytvořeno zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. Dispozice víceúčelového parku je navržena, tak, že umožňuje montáž mobilního pódia a konání koncertů pro cca 2 500 - 3 000 diváků. Svah nad pláží je řešený jako přírodní amfiteátr s jevištěm v dolní části při promenádě. Ve spojení s terasou restaurace na akropoli může být atraktivním místem na konání rozmanitých společenských akcí.

Návrh dále řeší současný nedostatek stinných míst v koupací sezóně. Stinná místa vzniknou na travnaté pláži víceúčelového parku, na nové zatravněné pláži na západní straně a také na přírodním amfiteátru jehož využití se uvažuje v běžném letním provozu jako stupňovité lavice umožňující relaxaci ve stínu borovic.

Studie se také vypořádává s palčivým problémem neorganizovaného parkování obsluhy areálu na nevhodných místech, a to zřízením zaměstnaneckého parkoviště pro osobní automobily a dodávky. Omezený počet parkovacích míst bude také za penzionem.

Nově doplněné funkce také řeší prodloužení sezóny a využití areálu místními obyvateli.


Vytvořte si webové stránky zdarma!