(B) Hlavní vstup

7. Vstupní prostranství

Studie řeší novou polohu pro východní vstup na pozemku města. Vstup se tak o něco posouvá jihozápadním směrem, zároveň se přibližuje přístupové trase z vlakového nádraží. Vstup východ je komponovaný na nové příčné ose, která prochází od brány průchodem v hlavním objektu, dále mezi piazzettou a skálou pod akropolí, protne pobřežní promenádu a pokračuje dřevěným chodníkem a molem nad hladinu jezera. Význam původně spíše zadního vstupu se vyrovnává vstupu za západní straně a předpokládá se, že přebere větší část návštěvníků, zejména parkujících na parkovištích P2 a P3, dále příchozích od vlaku a cyklistů. Vstup bude vybaven pokladnou, informacemi a úschovnou jízdních kol.

Na vstup navazuje vstupní dlážděná alej se stromořadími a lavičkami. Prostor určený mj. pro čekání a setkávání.

Vozidla obsluhy v současnosti nekontrolovaně parkují v celém areálu, často v rozporu s rekreační, ekologickou a estetickou funkcí. Proto jsou v prostoru vstupního prostranství na obou stranách aleje situována dvě služební parkoviště, jedno pro dodávky a druhé pro osobní automobily. Parkoviště bude využito pouze sezónně, předpokládá se provedení ze štěrkového trávníku s ostrůvky pro stromy, které poskytnou rovnoměrný stín a odcloní parkující auta pohledům. Od vstupní aleje budou plochy parkovišť dále kryté vhodnou zelení. Plocha parkoviště částečně přesahuje vymezenou plochou v územním plánu, a proto bude potřeba projednat jeho změnu. Případně redukovat jeho rozměry, což by ale záměru uškodilo.

8. Hlavní objekt

Z architektonického hlediska není objekt hlavní budovy špatný, i urbanisticky je správně osazený a orientovaný. Z pohledu kulturního rámce areálu patří k tomu nejlepšímu, k tomu, na co lze navazovat. Stavba však fyzicky i morálně dosluhuje, a navíc z pohledu dneška nevyužívá úplně potenciál svojí skvělé polohy a objemového řešení. Obsahuje jak funkce občanského vybavení (zázemí), tak plochy komerční (pohostinství).

Protože je objekt z majetkoprávního hlediska komplikovaný uvažuje studie s různými scénáři.

Scénář č.1 - tzv. startovací - město si pronajímá pouze toalety a prostory zázemí, ostatní (komerční) plochy pronajímá Regata Máchovo jezero, a. s.

Scénář č.2 - město si objekt pronajme celý, rekonstruuje dále využívá a pronajímá.

Scénář č.3 - tzv ideální - město stavbu odkoupí a na jejím místě postaví novou hlavní budovu, která lépe využije potenciál místa a vyhoví novým požadavkům (např. v přízemí toalety, restaurace a servisní místnosti, v patře kanceláře a pronajímatelné kóje apod.)

9. Prostranství před hlavním objektem - piazzetta

Prostranství před hlavním objektem je ve studii nově pojaté jako malé náměstíčko - piazzetta s rozměry 53 x 28 m. Piazzetta je situována v centrální poloze areálu na křížení pobřežní promenády a příčné osy. Plocha bude dlážděná se vzrostlými stromy, které poskytnou stín a navodí lázeňskou atmosféru. Součástí plochy bude dětské hřiště a kiosek s občerstvením a barem. Celá plocha bude jinak využita pro stolování pohostinských provozoven v hlavním objektu a stánku.

10. Molo

Vyústění nové příčné osy od vstupu západ je na velkorysém dřevěném mole, která vybíhá do jezera. Kromě své kompoziční funkce poskytne alternativní vstup do vody a její vnímání. Molo bude o rozměrech cca 30 x 5 bude osazené mobiliářem jako lavičky, vyvýšené paluby, lehátka a podobně.

Z mola bude také umožněn alternativní vstup do voda pomocí schůdků. Předpokládá se, že využití bude atraktivní i mimo koupací sezónu.

11. Pozemek v majetku státu

Mezi sportovištěm a hlavní budovou se rozprostírá lichoběžníkový pozemek v majetku ČR, s nímž má právo hospodařit s.p. Lesy ČR. V současné situaci není možné pozemek odkoupit, pouze pronajmout. Pozemek je však v důležité poloze z hlediska vnímání celistvosti areálu, a proto je nezbytné jej do celku vhodně zapojit. Předpokládá se, že pozemek bude využitý investičně méně náročnou formou. Návrh počítá s vybudováním universálního trávníkového hřiště s rozměry pro malou kopanou a výsadbou několika stromů.

Před realizací nového záměru bude provedena demontáž současných dřevěných kabin a zrušení hřiště na nohejbal.

Vytvořte si webové stránky zdarma!