MÁME PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ PÍSKU

22.04.2022

Hlavní sezona se zdá být ještě daleko, ale první nedočkavci už využili teplých slunečních dnů a rozprostřeli své deky na hlavní pláži. Někteří návštěvníci s údivem, jiní s neskrývaným zájmem sledovali, že i my jsme využili příznivého počasí k úklidu písečné pláže, a to v minulých číslech Dokského zpravodaje již zmiňovaným strojem Tapiro speed 90.

Na tento okamžik jsme se všichni vskutku nedočkavě těšili, ale museli jsme čekat, až písek aspoň ve vrchní vrstvě proschne. Musím přiznat, že diváků a přihlížejících jsme měli spousty. Samozřejmě jsme byli rádi, že byl s námi na zahájení úklidu i pan Řezníček, jednatel společnosti, která nám zařízení dodala a pod jehož dohledem jsme započali práce. I díky jeho radám a postřehům jsme se tím vyvarovali chyb, kterých bychom se jistě dopustili, ale nikdo učený z nebe nespadl.

V první fázi jsme zapojili za stroj srovnávací lištu a celý terén uhrabali, abychom vyrovnali nerovnosti. Následně jsme použili síto s nejhrubšími oky, abychom zachytili kameny a nečistoty o průměru větším než 8 mm. Čištění jsme prováděli do hloubky deseti centimetrů a snažili se o důkladné prosetí veškerého písku. Problémem jsou ovšem prorůstající kořeny, které práci zpomalují. Také vyprazdňování záchytné nádoby nás zpomalovalo, neboť nečistot a kamenů bylo takové množství, že naplnily během půl hodiny čištění kolečko.

V době, kdy píšu tento článek, jsme odstranili zhruba 10 plných koleček nečistot a kamení. V následující etapě ještě profiltrujeme pláž jemnějšími síty a po vyčištění písku ve vrchní části od listí, větví a šišek můžeme s klidným svědomím navézt nový čistý písek. Město Doksy má ten největší zájem, aby pláže byly čisté, a pevně věříme, že všichni návštěvníci nám v tomto úsilí pomohou svou ukázněností a dodržováním základních pravidel.

Aleš Zumr

Fotogalerie

Vytvořte si webové stránky zdarma!